GFRIEND - 2nd Mini Album [Flower Bud] GFRIEND - 2nd Mini Album [Flower Bud]

GFRIEND - 2nd Mini Album [Flower Bud](售罄)

总计
CNY 0.00
692
售销记录
价格
CNY 65.48  
积分
10
发行日
2015-07-28 | GD00020494
预计入库时间
2018-04-29
数量

热门商品

热门商品

GFRIEND - 2nd Mini Album [Flower Bud]
  • 商品名: GFRIEND - 2nd Mini Album [Flower Bud]
  • 원산지: KOREA
  • 제조/수입:   지니뮤직(KT뮤직)
  • 법에 의한 인증*허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항: 해당없음.
  • AS 책임자 연락처: Ktown4u, 02-552-9089
GFRIEND - 2nd Mini Album [Flower Bud]
Write a review
客户评论 ()