Girl`s Day - Mini Album Vol.2 [Everyday Ⅱ] Girl`s Day - Mini Album Vol.2 [Everyday Ⅱ]

Girl`s Day - Mini Album Vol.2 [Everyday Ⅱ](售罄)

总计
CNY 0.00
38
售销记录
价格
CNY 48.99  
积分
8
发行日
2012-04-18 | 36189
预计入库时间
2017-10-11
数量

热门商品

热门商品


  • 商品名: Girl`s Day - Mini Album Vol.2 [Everyday Ⅱ]
  • 원산지: KOREA
  • 제조/수입: (주)카카오엠   엠케이미디어
  • 법에 의한 인증*허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항: 해당없음.
  • AS 책임자 연락처: Ktown4u, 02-552-9089
Girl`s Day - Mini Album Vol.2 [Everyday Ⅱ]
Write a review
客户评论 ()