Kara - Mini Album Vol.6 [Day&Night] Kara - Mini Album Vol.6 [Day&Night]

Kara - Mini Album Vol.6 [Day&Night](售罄)

总计
CNY 0.00
108
售销记录
价格
CNY 79.78  
积分
13
发行日
2014-08-19 | GD00012473
预计入库时间
2014-08-19
数量

热门商品

热门商品

Kara - Mini Album Vol.6 [Day&Night]
  • 商品名: Kara - Mini Album Vol.6 [Day&Night]
  • 원산지: KOREA
  • 제조/수입:   엠케이미디어
  • 법에 의한 인증*허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항: 해당없음.
  • AS 책임자 연락처: Ktown4u, 02-552-9089
Kara - Mini Album Vol.6 [Day&Night]
Write a review
客户评论 ()