[Photo Book] Dong Bang Shin Ki : BONJOUR TVXQ (Special Limited) [Photo book(3set) + Diary + DVD] [Photo Book] Dong Bang Shin Ki : BONJOUR TVXQ (Special Limited) [Photo book(3set) + Diary + DVD]

[Photo Book] Dong Bang Shin Ki : BONJOUR TVXQ (Special Limited) [Photo book(3set) + Diary + DVD](售罄)

总计
CNY 0.00
545
售销记录
价格
CNY 644.60  
积分
110
发行日
2014-04-08 | 49002
预计入库时间
2014-04-08
数量

热门商品

热门商品


  • 商品名: [Photo Book] Dong Bang Shin Ki : BONJOUR TVXQ (Special Limited) [Photo book(3set) + Diary + DVD]
  • 원산지: KOREA
  • 제조/수입:   히연예인굿즈기타
  • 법에 의한 인증*허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항: 해당없음.
  • AS 책임자 연락처: Ktown4u, 02-552-9089
[Photo Book] Dong Bang Shin Ki : BONJOUR TVXQ (Special Limited) [Photo book(3set) + Diary + DVD]
Write a review
客户评论 ()