[LOTTE] Crunky 34g (exo) [LOTTE] Crunky 34g (exo)

[LOTTE] Crunky 34g (exo)

总计
CNY 7.80
22
售销记录
价格
CNY 7.80  
积分
1
发行日
2018-03-21 | GD00032821
预计入库时间
2018-07-13
数量

热门商品

热门商品

[LOTTE] Crunky 34g (exo)
[LOTTE] Crunky 34g (exo)
[LOTTE] Crunky 34g (exo)
  • 商品名: [LOTTE] Crunky 34g (exo)
  • 원산지: KOREA
  • 제조/수입:   K-FOOD
  • 법에 의한 인증*허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항: 해당없음.
  • AS 책임자 연락처: Ktown4u, 02-552-9089
[LOTTE] Crunky 34g (exo)
Write a review
客户评论 ()